Yarışma, BilgiSık Kullanılanlara Ekle  Ana Sayfam Yap
ÜYE GİRİŞİ
  
Üye OL | Şifremi Unuttum | Onay Postam Gelmedi

SORU: Görme engelliler için kabartma harfleri icat eden kimdir?

CEVAP: Louis Braille

Cevabı"Louis Braille" olan tüm sorular için tıklayınız.
Arkadaşlarınız bu sorunun cevabını biliyor mu?Facebook
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN TAHTA ÇIKTIKTAN SONRA AVRUPALILAR VE MACARLARLA NASIL İLİŞKİ İÇİNDEYDİ?

1512'den 1520'ye kadar sekiz yıl süren saltanatı sırasında Batı'ya, Avrupa'ya hiç sefer yapmamış olan Yavuz Sultan Selim Osmanlı'nın doğu ve güney sınırlarıyla uğraşmış, İran ve Mısır seferlerine çıkmıştı. Öldüğünde tam da Macaristan'a doğru bir sefere çıkmak üzereydi ve padişahın tuğları ilk kez Edirne kapısına konmuştu, yani ordu Avrupa'ya doğru yola çıkıyordu. Osmanlılarla büyük bir savaş olmadan geçen bu dönemde rahat bir nefes alan Avrupalılar uzaktan korkuyla seyrettikleri ve "aslan" gibi diye nitelendirdikleri Yavuz Sultan Selim ölüp de yerine oğlu Süleyman geçince "Osmanlı tahtına bir kuzu geçti", "Vahşi bir aslanın yerine tatlı bir kuzu geldi" diye raporlar yazdılar, sevindiler. Ancak bu "kuzu"nun dişlerini görmek için fazla beklemeyeceklerdi. Doğrusu Süleyman da başlangıçta Avrupalıların "kuzu" benzetmesine uygun tutumlar sergiledi. Önce babasının dize getirdiği doğu ülkeleriyle sorunlarını çözdü; İran mallarına konan boykotu kaldırırken İran'a çeşitli ödünler verdi. Selim'in halifelik unvanıyla birlikte Kahire'den İstanbul'a zorla getirttiği İslam alimlerinin memleketlerine dönmelerine izin verdi. O sıralarda Avrupa'nın en güçlü devleti olduğuna inanan kibirli Macaristan'a da elçi göndererek kendince sorunu barışçı yollardan çözmeyi denedi. Macarlar Osmanlılara vergi, yani haraç verirlerse Osmanlı saldırıları duracaktı. Ancak Macarlar Süleyman'ın gönderdiği elçinin burnunu ve kulaklarını keserek geri göndermek gafletinde bulundular. Nasıl olsa Osmanlı tahtında bir kuzu vardı! Bu davranışın bir savaşa yol açacağını elbette Macarlar da biliyordu ve bir yandan da Osmanlı saldırısına karşı Hıristiyan dünyasının desteğini almak için harekete geçtiler. Kutsal Roma İmparatorluğunun prensleri Worms'da toplanıyorlardı ve Hıristiyan Avrupa'yı tehdit eden İslam'a karşı güçlü bir ittifak oluşturmak için bu toplantı iyi bir fırsattı. Ancak Avrupa Hıristiyanlığı kendi içindeki sorunlarla meşguldü. V. Charles, reformcu din adamı Luther'i günahkar olmakla suçlamış ve prensler birbirine girmişti. Macarların İslam'a karşı hep birlikte mücadele etme çağrısına kulak verecek durumda değildiler. Bu durumda Macaristan Batı Avrupa ile Osmanlı arasında bir tampon devlet konumuna sürüklendi ve gerçekten de bir tampon gibi ezilmekten kurtulamadı. Böylece yalnız kalan Macarlar Süleyman'ın elçisinin burnu ve kulaklarına karşılık olarak önce Belgrat'tan oldular. Süleyman bir aylık bir kuşatmadan sonra Ağustos 1521'de güçlü Belgrat kalesini fethetti. Belgrat'ın düşmesi Macaristan'ın güney savunma hattının da çökmesi anlamına geliyordu. Ama bu daha başlangıçtı ve asıl savaş beş yıl sonra Mohaç'ta olacaktı. İran hükümdarı I. Tahmasp Macar Kralı II. Lajos ve Kutsal Roma İmparatoru V. Charles'a elçiler göndererek Osmanlılara karşı ittifak önerisinde bulundu. Doğudan ve Batıdan birlikte Osmanlıları sıkıştırırlarsa başarılı olabilirlerdi. Bu arada Macarlar da boş durmuyor Eflak ve Boğdan'da Osmanlılar aleyhinde bir takım tertipler düzenliyorlardı. Öncelikle Macaristan'ın üzerine yürümeye karar veren Kanuni Sultan Süleyman'ın sadrazamı İbrahim Paşa öncü birliklerle yola çıkarak bazı kaleleri ele geçirirken asıl ordu ise gelip Mohaç ovasında konakladı. Yaklaşık 100 bin kişiden oluşan Osmanlı ordusunun karşısına toparlayabildiği 20 bin kişilik bir kuvvetle çıkan Kral II. Lagos 130 yıl önce, 1396'da Niğbolu'da atalarının yaptığı savaş hatalarının hepsini tekrarlamak başarısını gösterdi! Bataklıkla nehir arasında ordugah kurarak hareket olanaklarını sınırladı. Osmanlı ordusunun sayıca çok üstün oluşunu dikkate alıp savaş arabalarını kullanarak bir savunma savaşına yönelmedi, ya da geri çekilip zaman kazanarak Bohemyalıların yetişmesini beklemedi. Sonunda Osmanlı ordusunun çok bilinen "Türk kıskacı"na düştü. İlk saldırıda geri çekilen hafif süvariler Macar ordusunu asıl kuvvetin içine çektiler ve üç yandan kuşatılan 20 bin kişilik ordu hemen tümüyle kılıçtan geçirildi veya arka taraftaki bataklıklarda boğuldu. Meydan savaşı iki saat kadar sürmüştü ve Kral II. Lagos da savaş alanında can verenlerin arasındaydı. Ayrıca iki başpiskopos ve beş piskopos da hayatını kaybetmişti. Savaşın ardından ilerleyerek Budin'i de alan Süleyman tüm Macaristan'ı yağmaladı ve 100 bin kadar esirle İstanbul'a döndü. Daha sonra 1541'de Macaristan'a büyük bir sefer daha yapan Süleyman orta ve güney Macaristan'ı Budin eyaleti haline getirerek tümüyle Osmanlılara bağlayacaktı. Kibir ve ileriyi düşünmeden yapılan budalalıklar Macaristan'a çok pahalıya mal olurken, Avrupalıların "kuzusu" Osmanlı İmparatorluğuna en görkemli dönemini yaşatacak ve yarım yüzyıla yaklaşan saltanatı sırasında ordunun başında 13 büyük sefere çıkıp bunların hepsinden zaferle dönecekti. Ama birisi hariç; Malta adasını almak için 1556'da büyük bir donanma ile sefere çıkan "Muhteşem Süleyman" bu kez başarılı olamayacak ve utancından gemilerini Haliç'e gece vakti sokmak zorunda kalacaktı. Ve bunca zaferin sahibi, Macaristan'ı fethettikten sonra dönemin en güçlü devleti Avusturya'yı bile haraca bağlayan mağrur hükümdar, halkın Malta seferi ve kendisi hakkında ne konuştuğunu ulaklarıyla duymak için İstanbul'da tebdili kıyafetle dolaşacaktı...)
  Bu soru ile benzer sorular:
• KKTC'de, 1973 yılında kurulmuş bir haber ajansı hangisidir?
• En ince kadın sesine ne ad verilir?
• Kalbin dakikadaki vuruş sayısının artmasına ne ad verilir?
• Moğolistan'ın başkenti aşağıdakilerden hangisidir?
• Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun isim değiştirerek Avrupa Birliği haline dönüştüğü anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
• Gemicilikte Yelkenlerin indirilmesi için verilen komut hangisidir?
• Who recorded the 70's disco song 'You're My First, My last, My Everything'?
• Hangisi Robin Hood ile en fazla özdeşleşen renktir?
• Belarus başkenti hangi şehirdir?
• Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin merkezi hangi şehirdedir?
• Hallaçların kullandıkları yay aletine ne denir?
• Bodrum ve yöresine özgü tekne türünen adı nedir?
• Bir zamanlar star tv de,yayınlanan "ÜVEY BABA" dizisinin baş kahramanı olan üvey baba rolünü canlandıran,emektar sanatçımız kimdir.
• Beyaz karıncalara ne ad verilir?
• Eski adı, Urga olan Ulanbatur hangi ülkenin başkentidir?
• Mevlana'nın Mesnevi adlı eserinin çevirisiyle tanınmış 18yy. Divan şairi hangisidir?
• Türk Bok sFederasyonu kısa yazılışı hangisidir?
• Sanat yapıtında yer alan tüm insan betilerinin aynı boyda oluşu durumuna ne ad verilir?
• 1698'de ilk buhar makinesini içat eden mucit hangisidir?
• Beyin zarına ne ad verilir?
• Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır olan ünlü sinema oyuncumuz kimdir?
• Yılmaz Güney'in asıl adı nedir?
• Uluslararası Astronomi Birliği kısa yazılışı hangisidir?
• Yuvarlak ve bombeli tipte olan şapkalara ne ad verilir?
• Çağdaş Türk Bestecileri'ne eser yazdırarak müzik literatürümüze katkıda bulunan ünlü gitaristimiz hangisidir?
• Bir devlet memurunu görevden almaya ne ad verilir?
• Ortaoyununda kullanılan zurnaya ne ad verilir?
• Hangisi halojenler grubundan değildir?
• Gövdenin, göğüs kafesi ve pelvis bölgeleri arasındaki kısmı için kullanılan tıbbî terim hangisidir?
• Kilim dokunan tezgah hangisidir?
  • Bugünün En İyileri
  • Ayın En İyileri
Bugünün en iyisi olmak için tıklayınız.

Soru Kategorileri
Mathematic Religion Medya Tarih Genel
Politika Felsefe Müzik Politics Miscellane
Literature Mutfak Science Biyoloji Tıp Sanat
Sinema Media Magazin Astronomy Mitoloji
Psikoloji Cuisine Biology Fizik Movies Cinema
Economy Kimya Geography Arts Mythology
Hayvanlar Alemi Animals History Computers
Bitkiler Güncel Bilgi Edebiyat Coğrafya Music
Kelime Bilgisi Geometry Matematik Çocuk
English Physics Plants Chemistry Astroloji Din
Bilim Actuality Spor Astronomi Sports Genel Kültür Genel Bilgi