Yarışma, BilgiSık Kullanılanlara Ekle  Ana Sayfam Yap
ÜYE GİRİŞİ
  
Üye OL | Şifremi Unuttum | Onay Postam Gelmedi

SORU: UEFA Avrupa Futbol şampiyonası düzenleme fikrini ortaya koyan ünlü spor adamı kimdir?

CEVAP: Henri Delaunay

Cevabı"Henri Delaunay" olan tüm sorular için tıklayınız.
Arkadaşlarınız bu sorunun cevabını biliyor mu?Facebook
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN TAHTA ÇIKTIKTAN SONRA AVRUPALILAR VE MACARLARLA NASIL İLİŞKİ İÇİNDEYDİ?

1512'den 1520'ye kadar sekiz yıl süren saltanatı sırasında Batı'ya, Avrupa'ya hiç sefer yapmamış olan Yavuz Sultan Selim Osmanlı'nın doğu ve güney sınırlarıyla uğraşmış, İran ve Mısır seferlerine çıkmıştı. Öldüğünde tam da Macaristan'a doğru bir sefere çıkmak üzereydi ve padişahın tuğları ilk kez Edirne kapısına konmuştu, yani ordu Avrupa'ya doğru yola çıkıyordu. Osmanlılarla büyük bir savaş olmadan geçen bu dönemde rahat bir nefes alan Avrupalılar uzaktan korkuyla seyrettikleri ve "aslan" gibi diye nitelendirdikleri Yavuz Sultan Selim ölüp de yerine oğlu Süleyman geçince "Osmanlı tahtına bir kuzu geçti", "Vahşi bir aslanın yerine tatlı bir kuzu geldi" diye raporlar yazdılar, sevindiler. Ancak bu "kuzu"nun dişlerini görmek için fazla beklemeyeceklerdi. Doğrusu Süleyman da başlangıçta Avrupalıların "kuzu" benzetmesine uygun tutumlar sergiledi. Önce babasının dize getirdiği doğu ülkeleriyle sorunlarını çözdü; İran mallarına konan boykotu kaldırırken İran'a çeşitli ödünler verdi. Selim'in halifelik unvanıyla birlikte Kahire'den İstanbul'a zorla getirttiği İslam alimlerinin memleketlerine dönmelerine izin verdi. O sıralarda Avrupa'nın en güçlü devleti olduğuna inanan kibirli Macaristan'a da elçi göndererek kendince sorunu barışçı yollardan çözmeyi denedi. Macarlar Osmanlılara vergi, yani haraç verirlerse Osmanlı saldırıları duracaktı. Ancak Macarlar Süleyman'ın gönderdiği elçinin burnunu ve kulaklarını keserek geri göndermek gafletinde bulundular. Nasıl olsa Osmanlı tahtında bir kuzu vardı! Bu davranışın bir savaşa yol açacağını elbette Macarlar da biliyordu ve bir yandan da Osmanlı saldırısına karşı Hıristiyan dünyasının desteğini almak için harekete geçtiler. Kutsal Roma İmparatorluğunun prensleri Worms'da toplanıyorlardı ve Hıristiyan Avrupa'yı tehdit eden İslam'a karşı güçlü bir ittifak oluşturmak için bu toplantı iyi bir fırsattı. Ancak Avrupa Hıristiyanlığı kendi içindeki sorunlarla meşguldü. V. Charles, reformcu din adamı Luther'i günahkar olmakla suçlamış ve prensler birbirine girmişti. Macarların İslam'a karşı hep birlikte mücadele etme çağrısına kulak verecek durumda değildiler. Bu durumda Macaristan Batı Avrupa ile Osmanlı arasında bir tampon devlet konumuna sürüklendi ve gerçekten de bir tampon gibi ezilmekten kurtulamadı. Böylece yalnız kalan Macarlar Süleyman'ın elçisinin burnu ve kulaklarına karşılık olarak önce Belgrat'tan oldular. Süleyman bir aylık bir kuşatmadan sonra Ağustos 1521'de güçlü Belgrat kalesini fethetti. Belgrat'ın düşmesi Macaristan'ın güney savunma hattının da çökmesi anlamına geliyordu. Ama bu daha başlangıçtı ve asıl savaş beş yıl sonra Mohaç'ta olacaktı. İran hükümdarı I. Tahmasp Macar Kralı II. Lajos ve Kutsal Roma İmparatoru V. Charles'a elçiler göndererek Osmanlılara karşı ittifak önerisinde bulundu. Doğudan ve Batıdan birlikte Osmanlıları sıkıştırırlarsa başarılı olabilirlerdi. Bu arada Macarlar da boş durmuyor Eflak ve Boğdan'da Osmanlılar aleyhinde bir takım tertipler düzenliyorlardı. Öncelikle Macaristan'ın üzerine yürümeye karar veren Kanuni Sultan Süleyman'ın sadrazamı İbrahim Paşa öncü birliklerle yola çıkarak bazı kaleleri ele geçirirken asıl ordu ise gelip Mohaç ovasında konakladı. Yaklaşık 100 bin kişiden oluşan Osmanlı ordusunun karşısına toparlayabildiği 20 bin kişilik bir kuvvetle çıkan Kral II. Lagos 130 yıl önce, 1396'da Niğbolu'da atalarının yaptığı savaş hatalarının hepsini tekrarlamak başarısını gösterdi! Bataklıkla nehir arasında ordugah kurarak hareket olanaklarını sınırladı. Osmanlı ordusunun sayıca çok üstün oluşunu dikkate alıp savaş arabalarını kullanarak bir savunma savaşına yönelmedi, ya da geri çekilip zaman kazanarak Bohemyalıların yetişmesini beklemedi. Sonunda Osmanlı ordusunun çok bilinen "Türk kıskacı"na düştü. İlk saldırıda geri çekilen hafif süvariler Macar ordusunu asıl kuvvetin içine çektiler ve üç yandan kuşatılan 20 bin kişilik ordu hemen tümüyle kılıçtan geçirildi veya arka taraftaki bataklıklarda boğuldu. Meydan savaşı iki saat kadar sürmüştü ve Kral II. Lagos da savaş alanında can verenlerin arasındaydı. Ayrıca iki başpiskopos ve beş piskopos da hayatını kaybetmişti. Savaşın ardından ilerleyerek Budin'i de alan Süleyman tüm Macaristan'ı yağmaladı ve 100 bin kadar esirle İstanbul'a döndü. Daha sonra 1541'de Macaristan'a büyük bir sefer daha yapan Süleyman orta ve güney Macaristan'ı Budin eyaleti haline getirerek tümüyle Osmanlılara bağlayacaktı. Kibir ve ileriyi düşünmeden yapılan budalalıklar Macaristan'a çok pahalıya mal olurken, Avrupalıların "kuzusu" Osmanlı İmparatorluğuna en görkemli dönemini yaşatacak ve yarım yüzyıla yaklaşan saltanatı sırasında ordunun başında 13 büyük sefere çıkıp bunların hepsinden zaferle dönecekti. Ama birisi hariç; Malta adasını almak için 1556'da büyük bir donanma ile sefere çıkan "Muhteşem Süleyman" bu kez başarılı olamayacak ve utancından gemilerini Haliç'e gece vakti sokmak zorunda kalacaktı. Ve bunca zaferin sahibi, Macaristan'ı fethettikten sonra dönemin en güçlü devleti Avusturya'yı bile haraca bağlayan mağrur hükümdar, halkın Malta seferi ve kendisi hakkında ne konuştuğunu ulaklarıyla duymak için İstanbul'da tebdili kıyafetle dolaşacaktı...)
  Bu soru ile benzer sorular:
• Who'd begun work on a 10th symphony when he died during a thunderstorm in 1827?
• Entomoloji, ne demektir?
• Aşağıdaki eserlerden hangisi UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer almaz?
• Ünlü Hintli lider Mahatma Gandhi'nin İngilizlere karşı sürdürdüğü pasif direniş hareketine ne ad verilir?
• Hangisi halk arasında zatülcenp olarak bilinen akciğer hastalığının tıptaki karşılığıdır?
• Yanarken güzel koku veren ağaç hangisidir?
• Eğlenceli, hafif konulu, içinde bestesiz konuşmalar bulunan sahne eserine ne ad verilir?
• Türk müziğinde "do" perdesinin adı hangisidir?
• Bir maddenin sıvı halden katı hale geçmesine ne ad verilir?
• Aşağıdakilerden hangisi "yaş, ıslak" anlamına gelir?
• Aşağıdaki dağlardan hangisi "Kar Leoparı" olmak için tırmanılması gereken dağlardan biri değildir?
• TENEKE TRAMPET adlı eseri, 1999 Nobel Edebiyat Ödülü'nü de kazanan hangi yazar kaleme almıştır?
• Denize girerken kullanılan kadın mayosuna ne ad verilir?
• Bir yıldızla gök ekvatoru arasındaki uzaklığa astronomide ne ad verilir?
• Aşağıdakilerden hangisi ünlü sosyologlardan Auguste Comte'un savunduğu öğretidir?
• Rakamları birbirinden farklı 3 basamaklı en büyük çift sayı kaçtır?
• Aşağıdaki askeri rütbelerden hangisi en büyüktür?
• Yerçekimi kanununu hangisi bulmuştur?
• Çulha çukuru hangisidir?
• Uygulanacak bir kararın uygulamaya girmesine karşı çıkma hakkına ne denir?
• "Benim Cici Silahım" adlı eseriyle belgesel film dalında Oscar Ödülü kazanan ve ABD'deki kişisel silahlanmanın ne kadar büyük boyutlara ulaştığını gözler önüne seren ünlü yönetmen kimdir?
• Hangisi tıpta "tiksindirici kokuda ter salgılanması" için kullanılan terimdir?
• 405080 metre ile ülkemizin en yüksek ikinci dağı olan Cilo Dağı hangi ilimizdedir?
• 1884'te doğan ünlü romancımız Halide Edip Adıvar hangi yılda ölmüştür?
• Öndeki ayak yere değmeden arkadakinin yerden kaldırılmamasına dayalı pist ve alan sporu hangisidir?
• Kapalı yerlerden nedensiz yere korkmaya ne denir?
• Bir çocuk oyuncağı olup, çevirdikçe içinde renkler,pırıltılar ve çiçek benzeri şekiller görülebilen dürbüne ne ad verilir?
• Moğalistan'da bir göl hangisidir?
• Gemicilikte Filikaların suyunu boşaltmak için yapılmış, ağaç kepçeler hangisidir?
• efsanevi heavy metal grupbu metallıca nın solist i kimdir?
  • Bugünün En İyileri
  • Ayın En İyileri
Bugünün en iyisi olmak için tıklayınız.

Soru Kategorileri
Mathematic Religion Medya Tarih Genel
Politika Felsefe Müzik Politics Miscellane
Literature Mutfak Science Biyoloji Tıp Sanat
Sinema Media Magazin Astronomy Mitoloji
Psikoloji Cuisine Biology Fizik Movies Cinema
Economy Kimya Geography Arts Mythology
Hayvanlar Alemi Animals History Computers
Bitkiler Güncel Bilgi Edebiyat Coğrafya Music
Kelime Bilgisi Geometry Matematik Çocuk
English Physics Plants Chemistry Astroloji Din
Bilim Actuality Spor Astronomi Sports Genel Kültür Genel Bilgi